Časovni vidik gradnje hiše

Od ideje do hiše

Ko se odločimo za gradnjo hiše ter si v glavi že natančno ustvarimo predstavo, kakšno hišo bi imeli, želimo čimprej začeti z gradnjo svojega sanjskega domovanja. Vendar pa pot od naše predstave, kako bo naše domovanje izgledalo ter do začetka gradnje ni tako preprosta in hitra, saj je potrebno poleg nakupa zemljišča, če slednje že ni v naši lasti, pridobiti tudi gradbeno dovoljenje.

Postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja je lahko končan že v parih mesecih, lahko pa traja eno leto ali celo dlje. Trajanje postopka je odvisno od pridobivanja ustreznih soglasij ter nato preučevanja dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti.

Najprej moramo s projektantom uskladiti izhodišča za izdelavo idejne zasnove, ki je uvodni del projektne dokumentacije in je grafični prikaz in opis nameravane gradnje. Njen namen je pridobitev projektnih pogojev in soglasij pristojnih soglasodajalcev.

Izdelava idejne zasnove lahko traja od 14 dni pa tudi do več mesecev, odvisno od hitrosti določitve arhitekturne zasnove. Idejna zasnova je podlaga za pridobitev projektih pogojev soglasodajalcev, katere je potrebno pridobiti, če se nameravana gradnja nahaja na območjih varovanj in omejitev, za kar je pri manj zahtevnih objektih (kamor sodijo enostanovanjski objekti) predpisan rok 10 dni od prejema popolne vloge, razen v primeru varovanih območij, kjer je rok 15 dni. Če soglasodajalec v omenjenem roku ne pošlje projektnih pogojev, se šteje, da projektnih pogojev ni določil in je s tem dano njegovo soglasje.

Idejna zasnova

Sledi izdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki traja najmanj 1 mesec, saj mora projektant najprej pripraviti načrte PGD, kar traja 14 dni in jih poslati ustreznim soglasodajalcem. Soglasodajalci imajo za izdajo soglasij na voljo 15 dni pri manj zahtevnih objektih, razen v primeru varovanih območij, kjer je rok za izdajo soglasja 30 dni. Pri enostanovanjskih objektih je rok za izdajo soglasij 10 dni.

Če poteka pridobivanje soglasij brez težav, sledi dokončanje projekta PGD. Projekt za pridobivanje gradbenega dovoljenja se nato odda na pristojno upravno enoto, ta pa ima na voljo v primeru posebnega ugotovitvenega postopka 2 meseca za izdajo odločbe o gradbenem dovoljenju, v primeru odločanja v skrajšanem postopku pa 1 mesec. V kolikor dokumentacija ni popolna, upravna enota zahteva dopolnitev, s čimer se pridobitev gradbenega dovoljenja podaljša še za nadaljnji mesec. Proces dopolnjevanja se lahko zavleče tudi na več dopolnitev, saj so pri različnih zemljiščih potrebni različni dokumenti in podatki, kar je težko predvideti vnaprej. Prav tako so zahteve od upravne enote do upravne enote različne.

Ko je gradbeno dovoljenje pridobljeno in postane pravnomočno, sledi izdelava projekta za izvedbo (PZI), ki traja od 1 meseca do 2 mesecev, trajanje pa je odvisno od kompleksnosti hiše in kooperantov, ki sodelujejo na projektu.

Ko je projekt PZI izdelan, se naredi popis del, nato pa se išče ustrezne ponudbe izvajalcev, kar lahko traja več tednov. Tudi trajanje gradnje je različno. Lahko se odločimo najeti gradbeno podjetje, ki je odgovorno za gradnjo celotnega objekta, kar skrajša čas trajanja gradnje in lahko objekt dokončamo tud v 4 mesecih, kar pa je sicer nekoliko dražje. Ponavadi traja postopek gradnje od 6 do 8 mesecev, če poteka gradnja v lastni režiji. Če pa se odločimo graditi fazno, se lahko projekt zavleče tudi do več mesecev ali nekaj let. Cel proces gradnje, če smo zelo hitri, traja vsaj 1 leto, lahko pa tudi do 2 leti. 

Gradnja hiše

Gradbeno dovoljenje torej ni pridobljeno kar čez noč, zato je pomembno, da začnete z njegovo pridobitvijo dovolj zgodaj pred željenim začetkom gradnje. Ker hišo ponavadi gradimo samo enkrat, je priporočeno, da si vsaj pri oblikovanju arhitekture hiše vzamemo več časa ter si tako res ustvarimo svoje popolno domovanje.

V podjetju Inpro 22 d.o.o. poskrbimo, da je gradbeno dovoljenje za naše stranke pridobljeno v najkrajšem možnem času. Za vse informacije smo vam na voljo na telefonski številki 040 853 240 ali na elektronskem naslovu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hiša po naših željah

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke!

Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?